Χρηματιστήριο Αθηνών και η Ευρωπαϊκή Τοποθέτησή του

Πριν από το 2007, το ΧΑ βρισκόταν στον Ψυρή, στην οδό Σοφοκλέους, κοντά στην πόλη της Αθήνας. Εξαιτίας αυτού, το χρηματιστήριο και η οδός Σοφοκλέους αναγνωρίστηκαν ως ένα. Τώρα είναι η οδός Αθηνών 110 που ονομάζεται και Καβάλας.

Ένα χρηματιστήριο δεν έχει μετοχές. Αντίθετα, ενώνει τους αγοραστές με τους πωλητές. Κάθε δημόσια μετοχή ανταλλάσσει σε χρηματιστήριο. Αν και πιθανώς θα διαπραγματεύεστε μετοχές απευθείας μέσω ενός χρηματιστή, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την ένωση με τα χρηματιστήρια και τις επιχειρήσεις και τους τρόπους με τους οποίους οι ανάγκες των διαφόρων χρηματιστηρίων παρέχουν προστασία στους επενδυτές.

Ο Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών αντιπροσωπεύει δύο δείκτες. Ο Σύνθετος Δείκτης Κύριας Αγοράς του ΧΑ είναι ένας ολοκληρωμένος δείκτης που περιέχει τις 60 μετοχές της εταιρείας με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση της αγοράς της Αθήνας και δείχνει τις τάσεις της αγοράς. Ο Σύνθετος Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Κύριας Αγοράς του ΧΑ υπολογίζει τη συνολική απόδοση του Συνολικού Δείκτη τους.

Στη σύγχρονη εποχή, τα χρηματιστήρια συναλλάσσονται σε όλο τον κόσμο και έχουν γίνει εξαιρετικά ρυθμισμένοι θεσμοί. Οι επενδυτές που σκοπεύουν να αγοράσουν και να εκφορτώσουν μετοχές υποχρεούνται να το κάνουν έμμεσα μέσω ενός χρηματιστή, ο οποίος πληρώνει για να κατέχει μια θέση στη χρηματιστηριακή αγορά. Οι οργανισμοί με μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο θεωρούνται ως «εισηγμένοι» και πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία διαφέρουν μεταξύ των χρηματιστηρίων. Οι περισσότερες ανταλλαγές αγοράς ξεκίνησαν ως αγορές ανταλλακτηρίων κατώτερων συναλλαγών, όπου οι επιχειρηματίες έκαναν συναλλαγές αυτοπροσώπως. Το μεγαλύτερο χρηματιστήριο παγκοσμίως, το New York Exchange, εξακολουθεί να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά τα περισσότερα από τα διεθνή χρηματιστήρια έχουν πλέον γίνει πλήρως ηλεκτρονικά.

Οι ώρες συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθορίζονται μεταξύ 1000 π.μ. – 1630 μ.μ. με 30 λεπτά. περίοδος πριν το άνοιγμα και δεκαπέντε λεπτά μετά το κλείσιμο. Τα μέλη του ΧΑ, γενικά οι χρηματιστηριακές εταιρίες που έχουν αποκτήσει το νεύμα από τη Διεύθυνση του ΧΑ, είναι σε θέση να συναλλάσσονται στη χρηματιστηριακή αγορά. Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε νομισματικό νόμισμα και διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια.

Ο λογαριασμός μας για τα χρηματιστήρια χρονολογείται από τον δωδέκατο αιώνα στη Γαλλία, όταν οι πρώτες χρηματιστηριακές εταιρείες πιστεύεται ότι επινόησαν, το πιστωτικό εμπόριο και τους τίτλους διακυβέρνησης. Τα άτυπα χρηματιστήρια επιβίωσαν σε όλη την Ευρώπη τον 17ο αιώνα, όπου οι χρηματιστές μαζεύονταν έξω από τις πόρτες ή σε καφετέριες για να διορθώσουν το εμπόριο. Το Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ που δημιουργήθηκε το 1602 έγινε η πρώτη έγκυρη χρηματιστηριακή αγορά όταν άρχισε να συναλλάσσεται με μετοχές της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών. Αυτές οι συναλλαγές ήταν οι 1ες μετοχές της εταιρείας που κυκλοφόρησαν ποτέ.

Με την Ελλάδα να είναι πλήρες μέλος της ΕΕ, με την εισαγωγή του νομίσματος του ευρώ και με τις συμφωνίες του ελληνικού κοινοβουλίου το 2007, το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι στενά συνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο. Είναι το κύριο χρηματιστήριο στην Ελλάδα που διαπραγματεύεται μετοχές και πιστοποιητικά ομολόγων μέσω ενός πλήρως μηχανογραφημένου συστήματος που ονομάζεται OASIS. Η υπολογισμένη ελεγχόμενη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης διεξάγεται σε δείκτες, δικαιώματα προαίρεσης και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τη μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ δολαρίου συν το δεκαετές Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που γίνεται μέσω της αγοράς Παραγώγων της Αθήνας.

Σχολιάστε